• Избор на абонамент
  • Данни за фактура

Избери абонамент според твоите нужди сега!
Вземи най-важната информация от зърнените пазари и по-добри възможности за покупка и продажба с Агринайзър.
Имаш въпроси? Свържи се с нас.
Избери начин на плащане
Спести до 35% с годишен абонамент
 
 
Виж
повече
Следиш цени и количества в пазара
Публикуваш оферти неограничено
Водиш преговори неограничено
Седмични пазарни анализи
Сключваш сделки неограничено
Виждаш контактите на продавачи и купувачи с публично качени оферти
Личен пазарен консултант
Управление на твоите оферти и преговори
Ексклузивно промотиране на оферти
Агри Стандарт  - Безплатен
  0 лв/месец    
Виж
повече
Следиш цени и количества в пазара
Публикуваш оферти неограничено
Водиш преговори неограничено
 
10 дни тест период
 
 
Агри Аналитика  - 12 месеца
  29 лв/месец 348 лв за 12 месеца   пестиш 120 лв
Виж
повече
Следиш цени и количества в пазара
Публикуваш оферти неограничено
Водиш преговори неограничено
 
Седмични пазарни анализи
 
 
Агри Плюс  - 12 месеца
  59 лв/месец 708 лв за 12 месеца   пестиш 204 лв
Виж
повече
Следиш цени и количества в пазара
Публикуваш оферти неограничено
Водиш преговори неограничено
 
Сключваш сделки неограничено
Седмични пазарни анализи
Виждаш контактите на продавачи и купувачи с публично качени оферти
 
 
Агри Експерт  - 12 месеца
  79 лв/месец 948 лв за 12 месеца   пестиш 240 лв
Виж
повече
Следиш цени и количества в пазара
Публикуваш оферти неограничено
Водиш преговори неограничено
 
Сключваш сделки неограничено
Седмични пазарни анализи
Виждаш контактите на продавачи и купувачи с публично качени оферти
 
Личен пазарен консултант
Управление на твоите оферти и преговори
Ексклузивно промотиране на оферти
 
*Абонаментът се таксува автоматично от вашата карта в края на всеки период. Посочените цени са без ДДС.


© 2024 agriniser.com v2.09.0
Разгледай Пазара

Разгледай Пазара

Безплатна регистрация

Безплатна регистрация