Politica de Confidențialitate

Despre noi
Vă mulţumim că aţi decis să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal către ”Agriniser” EOOD. ("compania", "noi") - o societate cu răspundere limitată, cu sediul social și adresa de conducere mun. Sofia 1303, regiune Triaditsa , cart. Manastirski livadi  - iztok, str. Flora, bl. 64, sc. B, ap. 26, CUI 204597192.
 
Contacte

Pentru mai multe informații despre această politică sau pentru a vă exercita drepturile conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal (LPDCP), vă rugăm să folosiți adresa noastră de e-mail contact@agriniser.com sau numărul nostru de telefon +359 877 463 474.

Domeniu

Această politică se aplică datelor cu caracter personal ale clienților, furnizorilor și partenerilor actuali, trecuți și viitori ai companiei cu care noi lucrăm.

Aplicare

Când vizitezi www.agrinsier.com („Platforma“), când vă înregistrați pe Platformă, când o utilizați sau când doriți să încheiați un contract cu noi în orice alt mod, vom gestiona datele dumneavoastră cu caracter personal numai în modurile descrise în această politică.

Vă rugăm să rețineți că multe dintre datele pe care le procesăm aparțin persoanelor juridice, ci nu persoanelor fizice. Prin urmare, prelucrarea acestor date nu face obiectul LPDCP.
Persoane Date personale Scopuri de prelucrare Baza juridică
Clienți Datele pe care
le oferiți:
Sex, nume, adresă,
număr de telefon,
email.
Cu scopul furnizării
unor servicii de calitate,
precum și pentru funcţionarea
Platformei.
Executarea
obligațiilor contractuale
(sau contractarea acestuia).
Clienți Datele accesate
de noi: aceste
date care sunt
publicate în Registrul
comercial și
se referă la compania,
gestionață/administrată
de Dvs..
Cu scopul furnizării
unor servicii de calitate,
precum și pentru funcţionarea
Platformei.
Interesele noastre
legitime și anume
verificarea corectitudinii și
certitudinii informațiilor
oferite de Dvs.
Clienți
potențiali
Datele accesate
de noi: nume,
adresa, număr
de telefon, e-mail.
Cu scopul de a chestiona dacă Dvs. sunteți  interesat
de serviciile și/sau de Platforma noastră.
Interesul nostru legitim, și anume  marketing, după ce am considerat că este posibil ca Dvs. să aveți interes la  Platformă.
Furnizori
și alți
parteneri.
Datele pe care
le oferiți:
Conform contractul respectiv
Cu scopul furnizării unor servicii de calitate Executarea
obligațiilor contractuale
(sau contractarea acestuia).
Vizitatori ai
agriniser.com
Date, generate de Dvs. IP adresă, locație, identificatorul
dispozitivului Dvs. și alte date tehnice.
(1) Pentru salvarea preferințelor Dvs; 
(2) suportul  măsurilor noastre de securitate
(3) analizarea  utilizării  site-ului nostru web.
(1) Executarea obligațiilor contractuale (sau contractarea acestuia).
(2) Interesul nostru  legitim și anume  asigurarea, cercetarea
și îmbunătățirea  serviciilor noastre;;
(3) Acordul dvs.


Perioada de stocare a datelor Dvs cu caracter personal

Stocăm datele Dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru executarea  contractului dintre noi și Dvs..

După expirarea termenului acestui contract, stocăm datele Dvs. atâta timp cât legea ne obligă să le stocăm.

Periodic periodic datele care nu sunt incluse în cele două categorii de mai sus și/sau necesitatea stocării lor a trecut.

Distribuirea datelor Dvs cu caracter personal

Datele Dvs cu caracter personal nu vor fi  distribuite la terțe persoane care nu sunt descrise mai jos fără necesitate și/sau cerinţa legală.
Terța persoană Scopuri de prelucrare Baza juridică
Partenerii și
furnizorii noștri, de exemplu
hosting provider-ul
nostru.
Suportarea furnizării
serviciilor noastre,
precum și pentru funcţionarea
Platformei.
Executarea
obligațiilor contractuale
(sau contractarea acestuia).
Consilierii
noștri profesioniști,
cum ar fi contabili,
avocați și etc.
Numai când este necesar. Interesul nostru legitim,
și anume administrarea
de succes a companiei.
Autoritățile de reglementare Numi când acesta este cerut de

noi.
Îndeplinirea cerinţelor legale.


Măsuri de securitate

Agrinser EOOD depune eforturi să protejeze confidențialitatea, corectitudinea și capacitatea de a vă accesa datele personale. Stocăm datele dumneavoastră în Uniunea Europeană, pe serverele partenerilor noștri, care au garantat următoarele standarde de securitate: Cloud Security Alliance Controls, ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS Level 1 (pentru plăți online). În plus, partenerii noștri garantează criptarea informațiilor în transmisie.

Drepturile Dvs.

Agriniser EOOD va apăra drepturile care vă sunt acordate de LPDCP. În termen de 30 de zile vom răspunde la orice întrebări legate de exercitarea lor. Legea a prevăzut următoarele drepturi:
Dreptul de
a fi informat
Dreptul la acces Dreptul de corectare
Dreptul de ştergere Dreptul de a limita
prelucrarea
Dreptul de plângere
împotrivă prelucrării
Dreptul la portabilitatea
datelor
Dreptul de a depune
plângere la un organ d
e control
Dreptul de retragere
a acordului ca temei
legal

Pentru mai multe informații despre drepturile Dvs., vă rugăm să vizitați site-ul web al Comisiei pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal: www.cpdp.bg.

Schimbări de politică

Ne rezervăm dreptul de a face modificări la aceste politici, despre care vă vom informa în timp util.


4 Noiembrie 2018
 

© 2024 agriniser.com v2.09.0
Vezi Piața

Vezi Piața

Înregistrare gratuită

Înregistrare gratuită