Политика за поверителност

За нас
 
Благодарим Ви, че решихте да предоставите личните си данни си на „Агринайзър“ ЕООД („компанията“, „ние“) - еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. София 1303, р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади – изток, ул. Флора, бл. 64, вх. Б, ап.26, ЕИК 204597192.
 
За Контакти

За повече информация относно тази политика, или за да се възползвате от правата си по Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“), моля използвайте нашия имейл адрес contact@agriniser.com или нашия телефон +359 877 463 474.

Обхват

Тази политика се отнася за личните данни на текущи, минали и бъдещи клиенти, доставчици и партньори на компанията, с които ние работим.

Прилагане

Когато посетите www.agrinsier.com („Платформата“), когато се регистрирате на Платформата, когато я използвате, или когато желаете по друг начин да сключите договор с нас, ние ще управляваме Вашите лични данни единствено по начините описани в тази политика.

Моля, имайте предвид, че голяма част от данните, които обработваме, принадлежат на юридически лица, а не на физически. Следователно, обработването на такива данни не подлежи на ЗЗЛД.
Лица Лични данни Цели за обработване Правно основание
Клиенти Данни, които Вие
ни предоставяте:
Пол, имена, адрес,
телефонен номер,
имейл.
За целите на успешното
предоставяне на нашите
услуги, както и за
функционирането на
Платформата.
Изпълнението на
задълженията по договора с
Вас (или неговото
договаряне).
Клиенти Данни, които ние
намираме: тези
данни, които са
публикувани в
търговския
регистър и се
отнасят за бизнеса,
който управлявате.
За целите на успешното
предоставяне на нашите
услуги, както и за
функционирането на
Платформата.
Нашите легитимни
интереси, а именно
проверяване на верността и
достоверността на дадената
от Вас информация.
Потенциалн
и клиенти
Данни които ние
намираме: имена,
адрес, телефонен
номер, имейл.
С цел запитване, дали
сте заинтересувани от
нашите услуги и/или от
нашата Платформа.
Нашия легитимен интерес, а
именно маркетинг, след
като сме преценили, че е
вероятно вие да имате
интерес към Платформата.
Доставчици
и други
партньори
Данни, които Вие
ни предоставяте:
спрямо съответния
договор.
За целите на успешното
предоставяне на вашите
услуги.
Изпълнението на
задълженията по договора с
Вас (или неговото
договаряне).
Посетители
на agriniser.com
Данни, които вие
генерирате: IP
адрес,
местонахождение,
идентификатор на
устройството Ви и
други технически
данни.
(1) С цел запазване на
вашите предпочитания;
(2) поддръжка на
нашите мерки за сигурност (3);
анализиране на
употребата на нашия
уебсайт.
(1) Изпълнението на
задълженията по договора с
Вас (или неговото
договаряне);
(2) Нашия легитимен
интерес, а именно
подсигуряване, изследване
и подобрение на нашите
услуги;
(3) Вашето съгласие.


Период на съхранение на Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на договора между нас и Вас.

След изтичането на този договор, ние съхраняваме Вашите данни за още толкова време, за колкото законът ни задължава да ги съхраняваме.

Периодично заличаваме данни, които не попадат в горните две категории и/или необходимостта от съхранението им е приключила.

Споделяне на Вашите лични данни

Вашите данни няма да бъдат споделяни със страни които не са описани по-долу без необходимост и/или законово изискване.

Трета страна Цели за обработване Правно основание
Нашите партньори и
доставчици, например
нашият хостинг
провайдър
За спомагане доставянето на
нашите услуги, както и
функционирането на
Платформата.
Изпълнението на задълженията
по договора с Вас (или неговото
договаряне).
Нашите
професионални
съветници, като
счетоводители
адвокати и други
Само когато това е необходимо. Нашия легитимен интерес, а
именно успешното управление
на компанията.
Регулаторни органи Само когато това е изисквано от

нас.
Спазване на законово изискване.


Мерки за сигурност

Агринайзър ЕООД се стреми да опазва поверителността, верността и възможността за достъп до Вашите лични данни. Ние съхраняваме Вашите данни в Европейския Съюз, на сървърите на наши партньори, които са гарантирали следните стандарти за сигурност: Cloud Security Alliance Controls, ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS Level 1 (за онлайн-плащания). Освен това, нашите партньори гарантират криптиране на информация в трансмисия.

Вашите права
„Агринайзър“ ЕООД ще отстоява правата, предоставени Ви от ЗЗЛД. До 30 дни ще отговорим на всяко запитване, свързано с тяхното упражняване. Законът е предвидил следните права:

Право на
информираност
Право на достъп Право на поправка
Право на изтриване Право на ограничаване
на обработката
Право на възражение
срещу обработването
Право на преносимост
на данните
Право на подаване на
жалба в контролен
орган
Право на оттегляне на
съгласието като правно
основание

За повече информация относно Вашите права, моля посетете интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg.

Промени в политиката

Ние запазваме правото си да правим промени по тази политика, за които ще ви информираме своевременно.


4 Ноември 2018


© 2024 agriniser.com v2.09.0
Разгледай Пазара

Разгледай Пазара

Безплатна регистрация

Безплатна регистрация